การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา: จดหมายเก่า


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา: จดหมายเก่า

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา: จดหมายเก่า

2. จะมีหน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ปรากฏ ให้เลือกรายการ จดหมายเก่า” หากต้องการเห็นอีเมลที่เก่ากว่าให้กดเปลี่ยนแปลงที่ เลือก..(ที่หมายเลข2) หน้าต่าง จดหมายเก่า (หมายเลข 3) จะปรากฏ  เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ (ในตัวอย่างเลือก เก่ากว่าหนึ่งสัปดาห์) จากนั้น ให้กด ตกลง” กลับมาที่หน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา  ให้กดตกลง” (ที่หมายเลข 5)


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา: จดหมายเก่า

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ เก่ากว่าหนึ่งสัปดาห์ เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ เก่ากว่าหนึ่งสัปดาห์” อีเมลที่เก่ากว่า 1 สัปดาห์ จะปรากฏที่ช่องอีเมลทั้งหมด