การส่งไฟล์แบบ Link


การส่งไฟล์แบบ Link

1. กดที่ Drive 

2. เลือกที่ ไอคอน Share

3. เลือก Get Link เพื่อส่ง Link ไปให้ผู้รับ Download ไฟล์


การส่งไฟล์แบบ Link

4. หากได้พิมพ์เนื้อหาอีเมลไว้แล้ว และต้องการเอา Link ไปใส่ สามารถ Copy link เพื่อไปใส่ในเนื้ออีเมลที่พิมพ์ไว้ โดยกดที่ไอคอน ตามรูป

5. สามารถพิมพ์ชื่อ Email ของผู้รับและเนื้ออีเมลในช่อง message ได้เลย เมื่อกด close อีเมลจะส่งไปทันทีพร้อม Link สำหรับ Download ไฟล์

6. สามารถตั้งวันหมดอายุของ Link ที่ส่งไปให้ Download ไฟล์ได้

7. สามารถตั้ง Password สำหรับ Link ได้ โดยไฟล์จะไม่สามารถ Download ได้ หากไม่มี Password

8. กด Close เพื่อเสร็จสิ้นการทำงาน