รายงานจดหมายขยะ


รายงานจดหมายขยะ

1. กดเลือกอีเมลที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าอีเมลที่ต้องการรายงานรายงานว่าเป็นจดหมายขยะ จากนั้นกดที่ไอคอนเครื่องหมายตกใจด้านบนเพื่อรายงานจดหมายขยะ


รายงานจดหมายขยะ
 2. หากต้องการดูจดหมายขยะ ให้ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือกด "จดหมายขยะ" จดหมายจะปรากฏตามรูปด้านบน


 

ขั้นตอนการทำ รายงานจดหมายขยะ ในรูปแบบวิดีโอ