ไม่ได้รับอีเมลบน Outlook


ไม่ได้รับอีเมลบน Outlook

วิธีตรวจสอบและแก้ไข คือ ตรวจสอบระบบ Internet ของท่านว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
หากใช้งานได้ตามปรกติให้ลองกด F9 ที่คีย์บอร์ด เพื่อทำการ Send & Receive อีกครั้ง และตรวจสอบดูในส่วนของหน้า Webmail ว่ามีอีเมลเข้าหรือไม่
หากพบว่ามีอีเมลเข้าไปที่หน้า Webmail แต่ไม่เข้าใน Outlook อาจเกิดได้จาก Server หรือ Outlook ขณะนั้นมีปัญหา ให้แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบในขั้นต่อไป