eScan Internet Security


eScan Internet Security 


01. กดที่ show hidden icon จะเห็นว่า มี icon โปรแกรม eScan Internet Security

 eScan Internet Security

02.แล้วคลิกขวาที่ icon โปรแกรม eScan Internet Security  แล้วคลิกที่คำสั่ง Open eScan Protection Center

 eScan Internet Security

03.จะหน้าต่างของโปรแกรม  eScan Internet Security  ให้คลิกที่ mail anti-virus

eScan Internet Security

04.หลังจากนั้นให้คลิกที่คำสั่ง stop เพื่อปิด ที่หัวข้อ Configuration แล้วคลิกที่ปุ่ม back  

eScan Internet Security

 05.จะกลับมาหน้าเมนูหลักโปรแกรมeScan Internet Security  จากนั้นคลิกที่ anti - spam 

eScan Internet Security

06.  หลังจากนั้นให้คลิกที่คำสั่ง stop เพื่อปิด ที่หัวข้อ Configuration แล้วคลิกที่ปุ่ม back  

eScan Internet Security

07. เมื่อทำการปิดแล้ว mail anti – virus และ anti – spam จะขึ้นเป็นสีแดง

eScan Internet Security