เปิด-ปิด แยกหมวดอีเมล


เปิด-ปิด แยกหมวดอีเมล
1. คลิกที่รูปเฟืองด้านขวาบย เลือกการตั้งค่า


เปิด-ปิด แยกหมวดอีเมล

2. ไปที่ "กล่องจดหมาย"  หากต้องการหมวดไหน ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าหมวดนั้น หากต้องการยกเลิกให้กดซ้ำเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกจากหมวดนั้น จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุด กด "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" เสร็จสิ้นขั้นตอน

ขั้นตอนการทำ เปิด-ปิด แยกหมวดอีเมล ในรูปแบบวิดีโอ