การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ


การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ

1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ"


การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ

2. จากนั้นเลือกที่ "ตั้งกลุ่มใหม่" ตามรูปด้านบน


การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
3. พิมพ์ชื่อกลุ่มที่ต้องการตั้ง **ในตัวอย่างตั้งชื่อ TEST** จากนั้นกด "ตกลง"


การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ4. จะปรากฏกลุ่มที่ตั้งที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ตามรูปตัวอย่าง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ขั้นตอนการทำ การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ในรูปแบบวิดีโอ