บล็อกอีเมล (Block Email)


      การตั้งค่า บล็อกหรืออนุญาต ช่วยควบคุมข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการและไม่พึงประสงค์ โดยจัดการที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณเชื่อถือและไม่เชื่อถือ

      ผู้ส่งที่ถูกบล็อกคือบุคคลและโดเมนที่คุณไม่ต้องการรับอีเมล ซึ่งอีเมลที่ได้รับจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกบล็อกจะถูกส่งอีเมลไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะทันที

บล็อกอีเมล (Block Email)

1. ไปที่ "การตั้งค่า"

2. เลือก "จดหมาย"

3. เลือก "บล็อกหรืออนุญาต" ที่แถบตัวเลือกทางด้านซ้าย

4. สามารถติ๊กเลือก

    - เพิ่มอีเมล ที่ต้องการอนุญาต ให้อีเมล ที่ต้องการ ไม่เข้าไปอยู่ที่ โฟลเดอร์ขยะ

    - กรองอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่ต้องการไปไว้ที่ โฟลเดอร์ขยะ  (ในตัวย่างเลือก "กรองอีเมลขยะโดยอัตโนมัติ")

5. หากผู้ใช้ ติ๊กเลือก "อย่าย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของฉัน" สามารถ "กรอกอีเมล" ที่ต้องการอนุญาตให้เป็นผู้ส่งและผู้รับอีเมลที่ปลอดภัย จากนั้น กด " + " เพื่อเพิ่มอีเมล และให้ติ๊กเลือก "เชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน" (ช่องด้านล่าง)

6. ถัดลงมา เป็นการกรองอีเมลที่ไม่ต้องการรับข่าวสาร ไปไว้ที่ โฟลเดอร์อีเมลขยะ เพียงกรอกอีเมลที่ไม่ต้องการรับข่าวสาร เสร็จแล้ว กด " + " เพื่อเพิ่มอีเมล และให้ติ๊กเลือก "อย่าเชื่อถืออีเมลเว้นแต่จะส่งมาจากบุคคลในรายชื่อผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัยของฉัน"(ช่องด้านล่าง)

7. เสร็จแล้ว ให้เลือก "บันทึก" ที่ปุ่มด้านบน