สร้างการนัดหมายบนปฏิทิน (New Appointment)


สร้างการนัดหมายบนปฏิทิน (New Appointment)

1. เข้าไปที่หน้าปฏิทิน เลือก "+ ใหม่"

สร้างการนัดหมายบนปฏิทิน (New Appointment)

 

2. กรอก "หัวข้อ" การนัดหมาย

3. "สถานที่" นัดหมาย

4. เลือก "วันที่ และ เวลา" ที่นัดหมาย

5. เลือก "การแจ้งเตือน" หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนการนัดหมาย

6. เลือก "ช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือน"

7. สำหรับ "เพิ่มข้อความ" เกี่ยวกับการนัดหมาย

8. เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

สร้างการนัดหมายบนปฏิทิน (New Appointment)

การนัดหมายจะปรากฏบนปฏิทิน (ตามรูป)