ตั้งค่าลักษณะบนปฏิทิน


ตั้งค่าลักษณะบนปฏิทิน

1. ไปที่ "การตั้งค่า"

2. คลิกที่ "ลักษณะที่ปรากฏของปฏิทิน"

ตั้งค่าลักษณะบนปฏิทิน

ตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏบนปฏิทิน

   - แสดงสัปดาห์ทำงาน : เลือกวันที่ต้องการให้แสดงบนปฏิทิน 

   - ตั้งค่าชั่วโมงการทำงาน : กำหนดเวลาที่ต้องการให้แสดงบนปฏิทิน 

   - แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน : ตัวเลือกนี้เพื่อแสดงจำนวนสัปดาห์ ที่จะแสดงบนปฏิทินในมุมมองแบบรายเดือน

   - เริ่มต้นสัปดาห์แรกของปีในวันที่ : เป็นการกำหนด วัน หรือ สัปดาห์ แรกของปีที่ต้องการให้แสดงบนปฏิทิน

   - วันแรกของสัปดาห์ : วันที่ถูกเลือกจะปรากฏเป็นวันแรกของสัปดาห์ (ในมุมมองแบบ สัปดาห์)

   - แสดงชั่วโมงเป็น : ตั้งค่าว่าจะให้ปฏิทินแสดงเวลาในรูปแบบใด (เส้นแบ่งเวลาจะแสดงให้เห็นในมุมมองแบบ รายวัน สัปดาห์การทำงาน และ ในมุมมองแบบ สัปดาห์)

   - แสดงปฏิทินเป็น : กำหนดลักษณะของสีที่ต้องการให้แสดงบนปฏิทิน

ตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิก "ตกลง"