เพิ่มโฟลเดอร์ บน One Drive


เพิ่มโฟลเดอร์ บน One Drive

1. คลิก "+ใหม่" >> เลือก "โฟลเดอร์"

เพิ่มโฟลเดอร์ บน One Drive

2. ใส่ "ชื่อโฟลเดอร์" ที่ต้องการ แล้วคลิก "สร้าง"

เพิ่มโฟลเดอร์ บน One Drive

3. โฟลเดอร์ที่สร้างจะปรากฏ