การเพิ่มปฎิทินของเพื่อน


การเพิ่มปฎิทินของเพื่อน
1. ไปที่ "ปฏิทิน"


การเพิ่มปฎิทินของเพื่อน
2. กดที่ "ปฏิทินของอื่นๆ" จากนั้นกดเลือก "เพิ่มปฏิทินของผู้ร่วมงาน"

 


การเพิ่มปฎิทินของเพื่อน

3. ให้พิมพ์ชื่ออีเมลของรายชื่อติดต่อ จากนั้นกด "เพิ่ม"

ขั้นตอนการทำ การเพิ่มปฎิทินของเพื่อน ในรูปแบบวิดีโอ