ส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ (Forward Email)


ส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ (Forward Email)

1. เลือกเมนู " ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ "

ส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ (Forward Email)

2. คลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการตั้ง Forward

    แล้วข้อมูลรายชื่อจะปรากฏด้านขวา ให้เลื่อนลงแล้วเลือก การตั้งค่าจดหมาย คลิก " แก้ไข " การส่งต่ออีเมล

ส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ (Forward Email)

3. เปิดการส่งต่ออีเมล

4. ใส่ " ที่อยู่อีเมล " ที่จะทำ Forward

5. เสร็จแล้ว " บันทึก "