การ Import Data file


การ Import Data file

1. คลิกที่เมนู “File”

 

 

การ Import Data file

2.1 เลือกหัวข้อ “Info” ตามด้วย
2.2 คลิก “Account Seettings

 

 

การ Import Data file

3. เลือก “Account Seettings” อีกครั้ง

 

 

การ Import Data file

4.1 จะปรากฏหน้า Account Seettings ให้เลือก “Data Files”

4.2 กดที่ “Add

 

 

การ Import Data file

5. ให้เลือกไฟล์ที่ทำการ Backup (.pst) ไว้ จากนั้นกด “OK”

 

 

การ Import Data file

6. หากไฟล์ที่จะ Import ถูกล็อกด้วยรหัสผ่านไว้ จะมีหน้าต่าง Outlook Data File Password ปรากฏขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกด “OK”

 

 

การ Import Data file

7. หากดำเนินการเสร็จแล้ว ข้อมูลที่ Import จะขึ้นแสดงดังตัวอย่างที่ ขีดเส้น