การ Sync OneDrive for Mac


การ Sync OneDrive for Mac

1. ไปที่ OneDrive เลือก “ซิงค์ หรือ Sync” บนแถบเมนูบาร์

 

 

การ Sync OneDrive for Mac

2. เมื่อปรากฎป็อปอัพขึ้นตามภาพตัวอย่างให้คลิกเลือกที่ get the latest version of OneDrive”

ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง รอจนโปรแกรมดาวโหลดสำเร็จ

 

 

การ Sync OneDrive for Mac

3. เสร็จแล้วเลือก OneDrive” ที่อยู่แถบด้านล่างของหน้าจอ

 

 

การ Sync OneDrive for Mac

4. เมื่อหน้าจอปรากฏภาพตามตัวอย่างให้เลือก “Continue”

 

 

การ Sync OneDrive for Mac

5. เสร็จแล้วเลือก Install” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

 

 

การ Sync OneDrive for Mac

6. ใส่ User Name ชื่อผู้งาน” และ Password รหัส” ของผู้ใช้งาน

6.1 เสร็จแล้วเลือก “Install Software”

 

 

การ Sync OneDrive for Mac

7. หลังจากทำการติดตั้งสำเร็จแล้วเลือกที่ “Close”

 

 

การ Sync OneDrive for Mac

8. จากนั้นเลือกที่ Move to Trash” เป็นอันเสร็จสิ้น