วิธีอัปโหลดรูปภาพบน OneDrive


วิธีอัปโหลดรูปภาพบน OneDrive

1. โหลดแอป OneDrive เปิดหน้าแรก เลือกที่เครื่องหมายบวก (+)

ตามกรอบสี่เหลี่ยมหมายเลข 1

 

 

วิธีอัปโหลดรูปภาพบน OneDrive

2. จากนั้นเลือกที่ Upload หรือ อัปโหลด” ตามรูปภาพ

 

 

วิธีอัปโหลดรูปภาพบน OneDrive

3. เสร็จแล้วเลือกที่ “รูปถ่ายและวิดีโอ”

 

 

วิธีอัปโหลดรูปภาพบน OneDrive

4. จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการจะทำการอัปโหลด

4.1 เสร็จแล้วเลือกที่คำว่า “เสร็จสิ้น” ตามลำดับ

 

 

วิธีอัปโหลดรูปภาพบน OneDrive

5. เมื่อรูปภาพอัปโหลดเสร็จแล้วจะขึ้นตามภาพตัวอย่าง เป็นอันเสร็จสิ้นการอัปโหลด