การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ


การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ

1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ"


การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ
2. ไปที่ "เพิ่มเติม" กดเลือก "นำเข้า"


การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ
3. ไปที่ "เลือกไฟล์" เลือกไฟล์ในเครื่องที่มีรายชื่อที่ต้องการนำเข้า จากนั้นกด "นำเข้า" รายชื่อที่อยู่ในไฟล์ก็จะมาอยู่ที่อีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน


การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ

**ตัวอย่างไฟล์ สามารถทำไฟล์ CSV ได้จาก Microsoft Excel โดย save เป็น .csv โดยไฟล์นั้นจะมี ( First Name, Last Name, Email Address ตามตัวอย่าง )

 

ขั้นตอนการทำ การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ ในรูปแบบวิดีโอ