ส่งออกกิจกรรมจากปฏิทินทั้งหมด (Export All Calendar)


ส่งออกกิจกรรมจากปฏิทินทั้งหมด (Export All Calendar)
1.เข้ามาที่ Google Calendar จากนั้น คลิก การตั้งค่าจากนั้น ที่ด้านขวาบน

 

 

ส่งออกกิจกรรมจากปฏิทินทั้งหมด (Export All Calendar)
2. เลือก "การตั้งค่า"

 

 

ส่งออกกิจกรรมจากปฏิทินทั้งหมด (Export All Calendar)
3. คลิกที่ "นำเข้าและส่งออก"

4. เลือก "ส่งออก"

5. จากนั้นให้คลิก "ส่งออก" ตามภาพ

 


ส่งออกกิจกรรมจากปฏิทินทั้งหมด (Export All Calendar)

6. เสร็จสิ้น จะได้เป็นไฟล์ .zip ออกมา