Manual

1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ" 2. จากนั้นเลือกที่ "ตั้งกลุ่มใหม่" ตามรูปด้านบน 3. พิมพ์ชื่อกลุ่มที่ต้องการตั้ง **ในตัวอย่างตั้งชื่อ TEST** จากนั้นกด "ตกลง" 4. จะปรากฏกลุ่มที่ตั้งที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ตามรูปตัวอย่าง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100