1 ไปที่หน้า การเชี่อมต่อบุคคล ใน Outlook.com 2 คลิกที่ จัดการ ที่แถบทางด้านบน แล้วเลือก ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อใช้กับ Outlook.com และบริการอื่นๆ 3 เลือก บันทึกแฟ้ม จะได้ไฟล์ OutlookContacts.csv   4 จากนั้นไปที่หน้าเว็บเมล 5 ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Export 6 เลือก Format เป็น CSV จากนั้นกด Export อีกครั้ง 7 เลือก บันทึกแฟ้ม จะได้ไฟล์ export.csv...

อ่านต่อ

1. ไปที่หน้า รายชื่อผู้ติดต่อ ใน Gmail 2. คลิกที่ เพิ่มเติม จากทางด้านซ้าย จากนั้นเลือก ส่งออก 3. เลือก ไปที่รายชื่อติดต่อเดิม 4. คลิกที่ เพิ่มเติม ทางด้านบน จากนั้นเลือก ส่งออก 5. เลือก ความต้องการ การส่งออกรายชื่อติดต่อ 6. เลือกรูปแบบการส่งออก รูปแบบ vCard จากนั้นคลิก ส่งออก   7. ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Import 8. เลือก vCard format ที่หน้าต่างการนำเข้า...

อ่านต่อ
021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.