1 ไปที่หน้า การเชี่อมต่อบุคคล ใน Outlook.com 2 คลิกที่ จัดการ ที่แถบทางด้านบน แล้วเลือก ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อใช้กับ Outlook.com และบริการอื่นๆ 3 เลือก บันทึกแฟ้ม จะได้ไฟล์ OutlookContacts.csv   4 จากนั้นไปที่หน้าเว็บเมล 5 ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Export 6 เลือก Format เป็น CSV จากนั้นกด Export อีกครั้ง 7 เลือก บันทึกแฟ้ม จะได้ไฟล์ export.csv...

อ่านต่อ
021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.