แจ้งหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

Manual

1. เลือกโฟลเดอร์ใน Folder tree 2. คลิกที่ Folder-specific action icon ถัดจากชื่อโฟลเดอร์ คลิกที่ "Permissions/Invite people" 3. กรอกอีเมลภายในที่ต้องการแชร์ ที่ "Add people" 4. หากต้องการแชร์โฟลเดอร์ย่อยด้านในด้วยให้ เลือก "Apply to all sub folders" 5. จากนั้นกด "Save" เพื่อทำการแชร์ข้อมูลไปยังทีม...

อ่านต่อ

สามารถทำได้โดยการ คลิกที่ไฟล์ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก "Show internal link"...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100