แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อชั่วคราว จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

Contact

รายละเอียดการให้การติดต่อการให้บริการ

ฝ่ายการขาย

บริการด้านการขาย / ปรึกษาสอบถามรายละเอียดสินค้า

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา :
9:00 - 18:00 น.
โทร :
อีเมล :
Line ID :

ฝ่ายเทคนิคการใช้งาน

บริการการติดตั้ง ปรึกษาการใช้งาน

  • เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลอีเมลบริษัท
  • ปรึกษาการติดตั้งอีเมลผ่านโปรแกรมต่างๆ
  • Remote เพื่อติดตั้งอีเมลบริษัท
  • ปรึกษาด้านการใช้งานต่างๆ

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา :
9:00 - 18:00 น.
โทร :
มือถือ :
อีเมล :
Line ID :

ฝ่ายเครือข่ายและระบบ

ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา : ตลอด 24 ชม.

โทร :
มือถือ :
อีเมล :
Line ID :
Line
Line
021163100