ส่วนประกอบของ Drive


 ส่วนประกอบของ Drive

 1. ค้นหา รายการ Task (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ช้อความที่ต้องการค้น คลิกที่  All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)
 2. Folder tree
 3. Toolbar
 4. New
 5. Add local file – เพิ่มไฟล์
 6. Add note – สร้าง ข้อความ
 7. New text document – สร้าง  Word
 8. New spread sheet – สร้าง excel
 9. Add new folder – เพิ่ม Folder
 10. Share icon – กดเพื่อเข้าฟังก์ชั่น การแชร์ เพื่อแชร์ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์
 11. Viewer icon – กดเพื่อเข้าฟังก์ชั่นมุมมองของไฟล์ในโฟลเดอร์
 12. Download icon – สามารถกดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือกได้ (สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ หลายๆไฟล์ในครั้งเดียวได้ในรูปแบบ zip)
 13. Delete icon  - กดเพื่อลบ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 14. Actions icon  - กดเพื่อเปิดฟังก์ชั่นอื่นๆ
 15. View – กดเพื่อเลือกการแสดงผลที่พื้นที่แสดงผล