แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2016


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2016

เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 จะปรากฏตามรูปด้านบน


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2016

1. เมนู File จะเก็บคำสั่งและการทำงานที่เกี่ยวกับระบบและการตั้งค่าบัญชีอีเมลผู้ใช้


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2016

2. เมื่อกดที่ File จะปรากฏตามรูปดังกล่าวด้านบน จะเห็นว่ามีเมนูต่างๆให้เลือกเพิ่มเติม ดังนี้

  • Open & Export จะประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับการนำไฟล์ข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม และสามารถนำข้อมูลรายชื่อหรือจดหมายในโปรแกรมออกไปเก็บไว้ที่อื่น
  • Save As สำหรับเก็บอีเมล
  • Print สำหรับปริ้นอีเมลที่คุณเลือก
  • Office Account สำหรับการเปลี่ยน Theme และเพิ่มบัญชีที่เชื่อมต่อกับ โปรแกรมต่างๆของ Office
  • Feedback สำหรับการให้คะแนนหรือความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม
  • Support สำหรับขอความช่วยเหลือในการใช้งานโปรแกรม
  • Option การตั้งค่าเพิ่มเติม
  • Exit ออกจากโปรแกรม

แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2016

3. เมนู Home จะประกอบไปด้วยการ สร้างอีเมลใหม่, การส่งเมลในรูปแบบต่างๆ, การบล็อกอีเมลขยะ, การจัดการนัดหมายลงปฏิทิน, คำสั่งด่วนในการจัดการอีเมล, การค้นหาอีเมล/รายชื่อผู้ติดต่อ, การระบุสัญลักษณ์สำคัญในอีเมล และการลบอีเมล/เคลียร์อีเมลขยะ เป็นต้น


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2016

4. เมนู Send / Receive เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการส่งอีเมลที่เขียนเสร็จ และเช็คอีเมลใหม่


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2016

5. เมนู Folder เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการกับโฟลเดอร์เก็บอีเมล


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2016

6. เมนู View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมุมมองในหน้าต่างอีเมล