วิธีสร้าง Folder ใน My Contact


วิธีสร้าง Folder ใน My Contact

1. กดคลิกขวาที่ ที่ติดต่อของฉัน” จากนั้นกดเลือก กลุ่มโฟลเดอร์ใหม่”


วิธีสร้าง Folder ใน My Contact

2. ที่ด้านซ้ายมือ ให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามที่ต้องการ ในรูปตัวอย่าง ตั้งชื่อ “TEST” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน