ใช้งานหน้าเว็บเมลไม่ได้ หรือไม่สามารถ login ไม่ได้


ใช้งานหน้าเว็บเมลไม่ได้ หรือไม่สามารถ login ไม่ได้

ในกรณีที่กดเข้าใช่งานหน้าเว็บเมลผ่าน m.mailmaster.co.th ไม่ได้ อาจมีจากหลายสาเหตุเช่น
1 Lon in ไม่ได้เพราะ Username หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

2 Log in ไม่ได้เพราะ File Index corrupt

3 ใช้งานหน้า webmail ไม่ได้เพราะ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง

4 ใช้งานหน้า webmail ไม่ได้เพราะ Internet มีปัญหา

5 IP ของ internet ที่ใช่งานอยู่โดนแบน เนื่องจาก Log in ผิดบ่อยจนเกินไป

6 Server มีปัญหา

หากพบปัญหาดังกล่าว สามารถ ดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นจาก “ปัญหาที่พบบ่อย” หรือ แจ้งกับทาง Support ของ Mail master เพื่อทำการตรวจสอบ