เริ่มต้นการใช้งาน Office 365


เริ่มต้นการใช้งาน Office 365

Sign in เข้าสู่ระบบ https://outlook.live.com/owa/

เริ่มต้นการใช้งาน Office 365

กรอก “Email” >> แล้วคลิก “Next”

เริ่มต้นการใช้งาน Office 365

จากนั้น กรอก “Password” >> แล้วคลิก “Sign in” เพื่อเข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นการใช้งาน Office 365

เมื่อเข้ามาในส่วนของ Outlook จะปรากฏตามรูป ซึ่งจะประกอบด้วย

    1. ทางลัด เพื่อไปยังแอป และการใช้งานเอกสาร ของ Outlook

    2. ประกอบด้วย

        - ปุ่ม Skype for Business

        - ปุ่ม แจ้งเตือน ข่าวสารหรืออัพเดตกิจกรรม บน Outlook

        - ปุ่ม การตั้งค่า การใช้งานทุกส่วน บน Outlook

        - ปุ่ม แนะนำการใช้งาน และความเป็นส่วนตัว บน Outlook

        - ปุ่ม บัญชีผู้ใช้งาน ประกอบด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ , ข้อมูลบัญชี และปุ่มลงชื่อออกจากระบบ

    3. ช่องค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ และ ค้นหาจดหมาย

    4. โฟลเดอร์สำหรับเก็บอีเมล และกลุ่ม

    5. ปุ่มทางลัด ไปปฏิทิน , รายชื่อ และ รายการงานต่าง ๆ

    6. ปุ่มสร้างจดหมายใหม่ และ ตัวเลือกทำเครื่องหมายว่าได้อ่านจดหมายทั้งหมดแล้ว

    7. แถบแสดงอีเมล

    8. ปุ่มเปิดทดลองรูปแบบใหม่ของ Outlook แบบใหม่

    9. พื้นที่สำหรับแสดงข้อความในจดหมาย