ลบอีเมล (Delete)


ลบอีเมล (Delete)

เลือกอีเมลที่ต้องการลบ จากนั้น  คลิกปุ่ม "ลบ" ที่แถบด้านบน