การเพิ่ม Account ใน Outlook 365 แบบ Active sync


การเพิ่ม Account ใน Outlook 365 แบบ Active sync
1. เลือก "File"

 

การเพิ่ม Account ใน Outlook 365 แบบ Active sync
2. คลิก "Add Account"

 

การเพิ่ม Account ใน Outlook 365 แบบ Active sync
3. ใส่ Account ที่ต้องการเพิ่ม แล้วกด "Connect"

 

การเพิ่ม Account ใน Outlook 365 แบบ Active sync
4. ใส่ Password เสร็จแล้วให้คลิก "Sign in" 
จากนั้นรอระบบประมวลสักครู่ แล้วเริ่มใช้งานได้ทันที