Job

PHP Programmer
รายละเอียดของงาน
 • พัฒนาระบบ Backend
 • พัฒนาระบบอีเมล
 • พัฒนา Website
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 23-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ : 1 -5 ปี


IT Support
รายละเอียดของงาน
 • สมัครใช้งานอีเมลให้ลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้า set up ระบบ
 • ดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้า
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ ผู้ไม่มีประสบการณ์


Sale
รายละเอียดของงาน
 • โทรติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
 • ให้ข้อมูลและเสนอขายผลิตภัณฑ์ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
คุณสมบัติ
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ ผู้ไม่มีประสบการณ์


Co-Sale/ Administrator
รายละเอียดของงาน
 • เน้นงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายเช่น ออกใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และ ออกใบเสร็จ
 • ติดตามลูกค้าที่ครบกำหนดชำระค่าบริการต่ออายุ
คุณสมบัติ
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ ผู้ไม่มีประสบการณ์


สถานที่ทำงาน
 • เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร


ยื่น resume มาที่ contact@mailmaster.co.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่าย HR ที่เบอร์ 02-116-3100

Line
Line
021163100