High Available (cluster)

 

Cluster มันดีกว่ายังไง

         ระบบ Multi-Cloud Business Email นั้นทำงานแบบ High Availability (HA) โดยใช้ Server จำนวนหลายเครื่องทำงานพร้อมๆ กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียร ในกรณีที่หากมี Server เครื่องใดหยุดทำงานไป Server เครื่องอื่นๆ ก็จะสามารถทำงานทดแทนกันได้ทันที อีกทั้งยังมีการกระจาย Workload ด้วย AWS Load Balancer เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ Email จำนวนมาก หรือมี Peak Load สูงได้ ตอบโจทย์แก่องค์กรทุกขนาดได้อย่างมั่นใจ

 

เราเป็นผู้ให้บริการระบบอีเมลในประเทศเจ้าเดียวที่ทำระบบแบบ High Available อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ใช้บริการอีเมลของเราใช้งานได้อย่างไม่สะดุด ข้อมูลไม่สูญหาย

Comments

0839095836
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.