Low Cost , High Quality

Low Cost , High Quality

 

           ระบบ Multi-Cloud Business Email นั้น วางโครงสร้าง Server ทั้งระบบ Mail Server และระบบ Backup บน Cloud ของ Amazon Web Services ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud Computing อันดับ 1 ของโลก เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบ Email ของเรานั้นจะทำงานอยู่บนโครงสร้างที่มีมาตรฐานระดับโลก และมีความเสถียรในระดับสูงอยู่เสมอ

           นอกจากระบบอีเมลจะวางโครงสร้างบน Cloud อันดับ 1 ของโลกแล้ว เรายังวางโครงสร้างระบบแบบ High Availability (HA) โดยใช้ Server จำนวนหลายเครื่องทำงานพร้อมๆ กัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียร ในกรณีที่หากมี Server เครื่องใดหยุดทำงานไป Server เครื่องอื่นๆ ก็จะสามารถทำงานทดแทนกันได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีการกระจาย Workload ด้วย AWS Load Balancer เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ Email จำนวนมากหรือมี Peak Load สูงได้

           ระบบส่งอีเมลของ Multi-Cloud Business Email ใช้ระบบ pool IPs ซึ่งมี IPs กว่า 100 ตัวในการส่ง ทำให้อีเมลไม่ถูก Blacklist ภายในระบบมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Open-Xchange ซึ่งถือว่าเป็น Exchange Alternative บน Linux ที่ทำงานแบบ Groupware ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แชร์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           นอกจากนี้ ระบบ Multi-Cloud Business Email มีการสำรองข้อมูล (Backup) บน Disk ที่ทำการเข้ารหัสการเชื่อมต่อแบบ 256-bits ป้องกันข้อมูลถูกโจรกรรม และทำการสำรองข้อมูลซ้ำรายวัน โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังให้ลูกค้าสูงสุดถึง 90 วัน

           เราจึงมั่นใจว่าเราให้บริการระบบอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าคุ้มราคากว่าที่ลูกค้าจะไปทำระบบเอง จากตารางด้านล่างจะเห็นว่าเปลี่ยนมาใช้บริการระบบอีเมลกับ Mail Master สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก นอกจากจะช่วยลดค่า infrastructure แล้ว ยังช่วยลดค่าบุคลากรในการดูแลอีกด้วย

Low Cost , High Quality


10 ขั้นตอน สร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจเป็นสิ่งที่ควรมีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาด เนื่องจากเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า และเป็นการเปิดโอกา...

Invoice
0839095836
Line