Domain & Hosting

Domain & Hosting

 

หลักการในการตั้งชื่อโดเมน

           ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องใช้ตัวอักษรที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษตามชื่อองค์กร หน่วยงาน หรือ โครงการ โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ

           กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อนั้นจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ ทั้งตัวอักษรและตัวเลข

           ชื่อโดเมนมีอายุขั้นต่ำ 1 ปี โดยเจ้าของโดเมนจะต้องทำการต่ออายุโดเมนให้เรียบร้อยก่อนหมดอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนของท่านถูกระงับการใช้งานหรือถูกผู้อื่นแย่งจดชื่อไป

สำหรับการย้าย Domain

           ลูกค้าที่มี Domain อยู่แล้ว สามารถย้ายโดเมนมาให้เราดูแลได้ โดยระยะเวลาในการย้ายจะใช้เวลา 1- 7 วัน ขึ้นอยู่กับระบบของที่เดิม

การจดทะเบียน Domain

           แบบ .com .org  .net .info 

               หากชื่อที่ต้องการสามารถจดทะเบียนได้ (ไม่ซ้ำกับโดเมนที่ได้ทำการจดทะเบียนไปแล้ว) หลังจากชำระเงินแล้ว ทาง Mail Master จะทำการจดทะเบียนโดเมนทันที

           แบบ .co.th

               1. ลูกค้าเตรียมหนังสือรับรองบริษัท และ ภพ.20

               2. แจ้งชื่อ (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่จะใช้ในการจดโดเมน โดยชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้อง หรือเกี่ยวข้องกับองค์กร

               3. หลังจากชำระเงินแล้ว ทาง Mail Master จะทำการจดทะเบียนโดเมนทันที

           แบบ .or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )

               1. ลูกค้าเตรียมหนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม

               2. หลังจากชำระเงินแล้ว ทาง Mail Master จะทำการจดทะเบียนโดเมนทันที

**หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ให้ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

           แบบ in.th 

               1. ลูกค้าเตรียมหนังสือรับรองบริษัท และ ภพ.20

               2. หลังจากชำระเงินแล้ว ทาง Mail Master จะทำการจดทะเบียนโดเมนทันที

           แบบ .ac.th

               1. ลูกค้าเตรียมหนังสือจัดตั้งโรงเรียน (กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนปฏิบัติ) ดังนี้

               2. ออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด

               3. ที่ตั้งของโรงเรียน

               4. หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม (พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน)

               5. หลังจากชำระเงินแล้ว ทาง Mail Master จะทำการจดทะเบียนโดเมนทันที

           แบบ .go.th  (สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )

               1. ลูกค้าเตรียมหนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

               2. หลังจากชำระเงินแล้ว ทาง Mail Master จะทำการจดทะเบียนโดเมนทันที

           แบบ .mi.th

               1. ลูกค้าเตรียมหนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

               2. ชำระเงินแล้ว ทาง Mail Master จะทำการจดทะเบียนโดเมนทันที

           แบบ .net.th ( สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ )

               1. หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ

               2. ชำระเงินแล้ว ทาง Mail Master จะทำการจดทะเบียนโดเมนทันที

**หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง


วิธีสังเกตฟิชชิ่งอีเมล
มีอีเมลเด้งเข้าไปที่กล่องจดหมายของคุณ มันถูกส่งมาจาก Paypal เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า มีบางคนเข้ามาใช้บัญชีของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ระบบถูกล็อ...
วิธีใช้อีเมลอย่างมืออาชีพ
อีเมลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แต่กลับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างรวดเร็ว เมื่อผมมีอีเมลหลายร้อยฉบับที่รอการเปิดอ่าน ยิ่ง...
รวมสรุป Microsoft Visio 2019 เจ้าแห่งโปรแกรมแห่งการออกแบบ
โปรแกรม Microsoft Visio 2019 เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานที่กำลังมองหาโปรแกรมในการออกแบบ วาด หรือสร้างแผนภาพหรือที่เราเรียกกันว่...

Invoice
0839095836
Line