แจ้งหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

Blog

Migrate Guide

Migrate Guide

         

           ทาง Mail Master มีบริการย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาอยู่กับระบบของ Mail Master  โดยย้ายผ่าน server ผ่าน Protocol IMAP เท่านั้น ทั้งนี้ ในการย้ายอีเมลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของทาง Mail Master จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาอีเมลของลูกค้าได้ รับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอีเมล

 

สำหรับระยะเวลาในการย้ายอีเมลนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลอีเมลที่อยู่บน server เดิมของลูกค้า โดยปริมาณข้อมูลประมาณ 100GB ใช้เวลาในการย้ายประมาณ 15 วัน

Comments

Line
Line
021163100