Blog

เคล็ดลับ GMAIL : เปลี่ยน ATTACHMENT ICONS ตามชนิดไฟล์

Attachment Iconsหรือสัญลักษณ์ไฟล์แนบ ในรายการเมล์แบบมาตรฐานเป็นรูปคลิปหนีบกระดาษ หากท่านใดต้องการปรับแต่งGmailในส่วนนี้ให้แตกต่างโดยแสดงสัญลักษณ์ไฟล์แนบ ตามประเภทไฟล์ จะได้ทราบล่วงหน้าเลยจากรายการเมล์...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100