Blog

G suite เปิดให้ทดลองใช้งาน Google Contacts เวอร์ชันใหม่แล้ว

G suite เปิดให้ทดลองใช้งาน Google Contacts เวอร์ชันใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้น พร้อมกับแจ้งระยะเวลาในการปิดการใช้งานเวอร์ชันเดิม โดยในเดือน พฤศจิกายน นี้ ได้เร...

อ่านต่อ

Google Apps

Google Apps บริการอีเมล์ สำหรับ ผู้ที่มีโดเมนเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการจาก Google ที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านระบบอีเมล์ และระบบ Hosting โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing เข้ามาใช้งาน กับ...

อ่านต่อ

G suite Cloud Email Hosting

G suiteหรือ Google Apps for Work Google Apps for Business บริการระบบอีเมลบริษัทจาก Google ที่ได้นำเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใช้งาน ภายใต้ชื่อโดเมนบริษัทของคุณ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด ...

อ่านต่อ

Delivery (การส่งออก)

ระบบส่งอีเมลของ Multi-Cloud Business Email ใช้ระบบ pool IPs ซึ่งมี IPs คุณภาพกว่า 100 ตัวในการส่ง ทำให้อีเมลไม่ถูก Blacklist และไม่เข้า junk mail ของผู้ให้บริการอีเมชั้นนำของโลก นอกจา...

อ่านต่อ

รู้จัก Windows Server Semi-Annual Channel:สำหรับ Cloud & DevOps

เมื่อเร็วๆ นี้ทาง Microsoft ได้ทำการปล่อย Microsoft Windows Server version 1709 ออกมาในฐานะของ Windows Server Semi-Annual Channel รุ่นแรก เพื่อเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับ Server ที่จะเป็นอีกทางเลือกน...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100