Blog

เคล็ดลับ : 10 TIPS การใช้ GOOGLE CALENDAR แบบเทพ ๆ

ผู้เขียนมีโอกาสใช้ Google Calendar มานานพอสมควรได้เรียนรู้เทคนิคหลายอย่างที่จะทำให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลาย ๆ ท่านที่ใช้งาน Google Calendar อยู่แล้วด้วยเหมือนกัน จึ...

อ่านต่อ

เคล็ดลับ GMAIL : 10 TIPS การใช้ GMAIL แบบเทพ ๆ

1.ใส่รูปให้ Gmail ถ้าเราใส่รูปไว้ใน Gmail เมื่อคนอื่นวางตัวชี้ (pointer) ไว้บนชื่อเราในหน้า Mail หรือหน้า Contacts … Gmailก็จะแสดงรูปของเราขึ้นมาให้เห็น วิธีการใส่รูปทำได้โดยเข้าไปที่g...

อ่านต่อ

เคล็ดลับ GMAIL : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (PREVIEW PANE)

บางครั้งบางโอกาส ผู้อ่านคงมีความรู้สึกเหมือนผมว่า ถ้าเราสามารถเห็นตัวอย่างจดหมาย (Email) ในลักษณะของการ preview คู่ขนานไปกับรายการจดหมายอาจจะทำให้การจัดการกล่องจดหมาย (mail box) มีความสะดวกมากขึ้น ยิ่...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100