Blog

เทคนิคการแก้ปัญหา Gmail อีเมล์ตก Spam หรือ ไม่ได้รับเมล์ จากไอเรียลลี่โฮส (Add Filter)

เทคนิคการแก้ปัญหา Gmail อีเมล์ตก Spam หรือ ไม่ได้รับเมล์ จากไอเรียลลี่โฮส (Add Filter) 1.กดลูกศร ที่ช่องข้อความค้นหา ตามภาพ 2.พิมพ์ ชื่อใสช่องถึง ยกตัวอย่าง @mailmaster แล้วคลิกสร้างตัวกรองก...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100