Blog

เคล็ดลับ : 10 TIPS การใช้ GOOGLE CALENDAR แบบเทพ ๆ

ผู้เขียนมีโอกาสใช้ Google Calendar มานานพอสมควรได้เรียนรู้เทคนิคหลายอย่างที่จะทำให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลาย ๆ ท่านที่ใช้งาน Google Calendar อยู่แล้วด้วยเหมือนกัน จึ...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100