Blog

การอัปโหลดไฟล์และโฟลเดอร์ผ่านเว็บ Google Drive

หลังจากที่ได้แนะนำการสร้างไฟล์แล้ว มาบทความนี้จะเป็นการอัปโหลดไฟล์กันบ้าง ถ้าเรามีไฟล์อยู่แล้วในคอมพิวเตอร์แล้วจะนำไปเก็บไว้บนพื้นที่ออนไลน์ Google Drive ซึ่งเก็บไว้ได้ถึง 5 GB ที่นี่เรามาดูขั้นตอนกัน...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100