Blog

เคล็ดลับ GMAIL : ติดดาวให้จดหมาย (STAR)

ติดตามข่าวสารจาก Official Gmail Blog มีบทความหนึ่งรายงานว่าคุณลักษณะดาว (Stars)ซึ่งเป็นการติดเครื่องหมายดาวให้กับจดหมายที่สำคัญซึ่งเดิมอยู่ในแท็บห้องทดลอง (Lab)ตอนนี้ถือว่าผ่านการทดสอบ โดยบทความดังกล่...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100