การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps

1. ทำการ Login เข้าอีเมล Google Apps ที่เปิดใช้งานกับทาง ReadyPlanet คลิกที่ไอคอน และคลิก การตั้งค่า

การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps 

2. คลิกที่ บัญชี และคลิก เพิ่มบัญชีจดหมาย POP3 ของคุณ

การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps 

3. กรอกชื่ออีเมลของ Yahoo และคลิกที่ ขั้นตอนต่อไป

การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps 

4. ทำการกรอกข้อมูลดังรูป จากนั้นคลิก เพิ่มบัญชี

การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps 

หากระบบแจ้งข้อความคุณมีบัญชีกับเซิร์ฟและผู้ใช้นี้แล้ว ให้กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้นคลิก เพิ่มบัญชี ระบบจะแสดงขั้นตอนต่อไปในข้อที่ 5 ค่ะ

การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps 

5. คลิกเลือกดังรูป และคลิกเสร็จสิ้น

การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps 

6. ระบบจะแสดงข้อความ กำลังตรวจสอบจดหมาย ให้รอจนกว่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะ

การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps 

7. ตัวอย่างการแสดงผลอีเมลที่ระบบดึงมาไว้ในอีเมล Google Apps ดังรูปค่ะ

การ Import Mail จาก Yahoo ไป Google Apps 

Credit : readyplanet


 

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.