เคล็ดลับ GMAIL : ติดดาว ติดป้ายกำกับ ก่อนส่ง EMAIL

Google เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ล่าสุดให้กับ Gmail คือ ผู้ใช้สามารถที่จะ ติดดาว (Star) หรือกำหนด ป้ายกำกับ (Label) ให้Email ได้เลยก่อนส่งจากเดิมที่จะทำได้หลังจากส่งไปแล้ว เพื่อลดปัญหาการลืมซึ่งจะมีผลทำให้การติดตามความก้าวหน้าหรือเรื่องราวต่อ ๆ มาจาก Email ฉบับนั้นทำได้ยากโดยผู้ใช้เพียงแต่คลิกที่ ปุ่ม Labels ด้านบน จากนั้นเลือก Label หรือ Add Star ได้เลยในขั้นตอนเขียน Email

เคล็ดลับ GMAIL : ติดดาว ติดป้ายกำกับ ก่อนส่ง EMAIL

  
Credit : Artith.


 

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.