Blog

การใช้งานเบื้องต้น Google Docs

เริ่มต้นสมัคร Gmail หลังจากได้ทราบข้อดีของบริการ Google Docs เรียบร้อยแล้ว หลายท่านอาจจะอยากเข้าไป สมัครใช้งานเดี๋ยวนี้ สําหรับท่านที่เป็นสมาชิกอีเมลของ Google คือ Gmail อยู่แล้ว ท่านสามารถเข้า ...

อ่านต่อ

เทคนิคง่ายๆ ในการใช้งาน google map

Google map Google map เป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออำนวยความสะดวกสบายในการดูแผนที่เพื่อ การสำรวจ ตรวจสอบเส้นทาง และสถานที่ และมีประโยชน์อย่างมาก เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางว่างแผนการเดิน และคำนวณเส้นทางต...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100