แจ้งหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

Blog

การจัดการไฟล์ที่แนบมาบน Gmail อย่างรวดเร็ว

การจัดการไฟล์ที่แนบมาบน Gmail อย่างรวดเร็ว

       Dittach เป็นเครื่องมือใหม่ล่าสุดของ Chrome ที่ช่วยในการจัดการไฟล์แนบในกล่องจดหมายของคุณ ทั้งที่ได้รับมาและไฟล์แนบที่ส่งออกไป ซึ่งส่วนขยายในการจัดการไฟล์นี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมไฟล์ที่อยู่บนอีเมลได้มากขึ้น

สรุป การทำงานของส่วนขยาย Dittach (ฉบับย่อ) ดังนี้


  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งส่วนขยาย Dittach จาก Chrome ในหน้าเว็บสโตร์
  2. ให้กดอนุญาต (permission) เพื่อให้สิทธิ์ Dittach ในการเข้าถึงกล่องจดหมาย Gmail และเพื่อให้ Dittach สามารถจัดการไฟล์แนบต่าง ๆ ได้
  3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ส่วนขยาย Dittach จะปรากฏเป็นแถบด้านข้างในกล่องจดหมายของคุณ ซึ่งจะแสดงไฟล์แนบตามวันที่
  4. หน้าฟีดของ Dittach จะปรากฏภาพขนาดย่อของไฟล์แนบที่ชัดเจน โดยจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ส่ง, ประเภทของไฟล์, ชื่อของไฟล์แนบ และวันที่จัดส่ง
  5. คลิกบนไฟล์แนบเพื่อดู (จะปรากฏพร้อมกับอีเมล) 
  6. คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกไฟล์, ปริ้นไฟล์ หรือจะส่งต่อ ซึ่งสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้บนแถบ Dittach

ข้อดีของส่วนขยาย Dittach คืิอ สามารถทำงานร่วมกับไฟล์ได้เกือบทุกประเภท รวมถึงไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ ซึ่งคุณสามารถกรองไฟล์ที่แนบมาตามประเภทของไฟล์ได้

ที่มา : makeuseof

Comments

Line
Line
021163100