การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎

  การสร้างแผนภูมิจากข้อมูลใน Google Spreadsheet มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดเมนู แทรก

2.  เลือกคำสั่ง แผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎​ 
3. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เลือกช่วงข้อมูล
 
การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎
4. ใช้เมาส์ลากช่องเซลล์ข้อูลที่ต้องการทำแผนภูมิ 
5. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ตกลง
 
การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎
 
6. คลิกเมาส์ที่แท็บ แผนภูมิ
7. คลิกเมาส์ที่ชนิดแผนภูมิ ตัวอย่างเลือก วงกลม
8. คลิกเมาส์ เลือกรูปแบบแผนภูมิ
 
การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎
 
9. คลิกที่แท็บ กำหนดค่า ป้อนชื่อแผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎

  จะปรากฏแผนภูมิในสมุดงาน นำเมาส์ลากแผนภูมิจัดตำแหน่งตามที่ต้องการ
 
การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎
เป็นการสร้างแผนภูมิง่าย 
 

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.