เคล็ดลับ GMAIL : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (PREVIEW PANE)

บางครั้งบางโอกาส ผู้อ่านคงมีความรู้สึกเหมือนผมว่า ถ้าเราสามารถเห็นตัวอย่างจดหมาย (Email) ในลักษณะของการ preview คู่ขนานไปกับรายการจดหมายอาจจะทำให้การจัดการกล่องจดหมาย (mail box) มีความสะดวกมากขึ้น ยิ่งเป็นผู้ที่มีจดหมายเข้ามามาก ผมว่าน่าจะยิ่งเป็นประโยชน์ ซึ่ง Gmail ก็ได้ตอบสนองในส่วนนี้ โดยการสร้างคุณลักษณะ ช่องแสดงตัวอย่าง (Preview Pane) ขึ้นมาผู้อ่านสามารถที่จะใช้งานคุณลักษณะนี้ได้โดยเข้าไปที่ เมนู แล็บ ของ Gmail ไปที่คุณลักษณะที่มีชื่อว่า ช่องแสดงตัวอย่าง เมื่อเปิดใช้งานจะทำให้ หน้าต่างจดหมาย แสดงหน้าตัวอย่างจดหมายเพิ่มเข้ามา

เคล็ดลับ GMAIL : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (PREVIEW PANE) 

ในหน้าจดหมายด้านบนขวาสุดจะปรากฏเมนูที่ใช้เป็นตัวควบคุมการแสดงตัวอย่างจดหมาย โดยจะมีตัวเลือกสามแบบ ได้แก่ ไม่มีการแบ่ง (ปกติ) แบ่งแบบแนวตั้ง และ แบ่งแบบแนวนอน เมื่อเลือกแสดงตัวอย่าง แบบแนวตั้งจะปรากฏช่องแสดงตัวอย่างจดหมายขึ้นมาในช่องถัดจากรายการจดหมาย 

เคล็ดลับ GMAIL : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (PREVIEW PANE)

เคล็ดลับ GMAIL : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (PREVIEW PANE)

Credit : Artith.


 

Comments

0839095836
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.