เทคนิคการแก้ปัญหา Gmail อีเมล์ตก Spam หรือ ไม่ได้รับเมล์ จากไอเรียลลี่โฮส (Add Filter)

เทคนิคการแก้ปัญหา Gmail อีเมล์ตก Spam หรือ ไม่ได้รับเมล์ จากไอเรียลลี่โฮส (Add Filter) 

1. กดลูกศร ที่ช่องข้อความค้นหา ตามภาพ

เทคนิคการแก้ปัญหา Gmail อีเมล์ตก Spam หรือ ไม่ได้รับเมล์ จากไอเรียลลี่โฮส (Add Filter)

2. พิมพ์ ชื่อใสช่องถึง ยกตัวอย่าง @mailmaster แล้วคลิกสร้างตัวกรองการค้นหานี้ ตามภาพ

เทคนิคการแก้ปัญหา Gmail อีเมล์ตก Spam หรือ ไม่ได้รับเมล์ จากไอเรียลลี่โฮส (Add Filter)

3. คลิกเช็คเครื่องหมายถูกช่องต่อไปนี้ 

เทคนิคการแก้ปัญหา Gmail อีเมล์ตก Spam หรือ ไม่ได้รับเมล์ จากไอเรียลลี่โฮส (Add Filter)

ทำตามขั้นตอนให้ครบด้วยการ Add Filters (หรือระบบคัดกรองผู้ส่ง) เหมือนกัน Safe Senderป้องการการตกหล่นของอีเมล์ ทำให้ได้รับอีเมล์จากผู้ส่ง 100%


 

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.