การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps

1. ทำการ Login เข้าสู่ Gmail โดยใส่ User และ Password จากนั้นคลิกไอคอน และคลิก การตั้งค่า

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps

  
2. คลิกแท็บ การส่งต่อและ POP/IMAP - ที่เมนู ดาวน์โหลด POP : ให้คลิก เปิดใช้ POP ในจดหมายทั้งหมด - ที่เมนู การเข้าถึง IMAP : ให้คลิก ใช้งาน IMAP

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps 

3. จากนั้นทำการ Login เข้าอีเมล Google Apps ที่เปิดใช้งานกับทาง ReadyPlanet ซึ่งต้อง Login ใช้งานอีก Browser ห้าม Login Browser เดียวกันกับอีเมล Gmail หลังจาก Login เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไอคอน  และคลิก การตั้งค่า

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps

 4. คลิกแท็บ บัญชี  จากนั้นคลิกที่ เพิ่มบัญชีจดหมาย POP3 ของคุณ

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps 

5. ทำการกรอกอีเมล Gmail และคลิก ขั้นตอนต่อไป

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps 

6. ทำการกรอกข้อมูลดังรูป จากนั้นคลิก เพิ่มบัญชี

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps

7. คลิกเลือกดังรูป และคลิกเสร็จสิ้น

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps 

8. ระบบจะแสดงข้อความ กำลังตรวจสอบจดหมายให้รอจนกว่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะ

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps

9. ตัวอย่างการแสดงผลอีเมลที่ระบบดึงมาไว้ในอีเมล Google Apps ดังรูปค่ะ

การ Import Mail จาก Gmail ไป Google Apps

Credit : readyplanet


 

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.